Instal·lacions Igualada. Masip Instal·lacions

PRESENTACIÓ

Som una empresa familiar dedicada a Instal·lacions d’ Electricitat, Gas, Fontaneria, Climatització . . . , noves ,manteniments i reformes tan per a la indústria el comerç i la llar.
Oferir el  millor assessorament i serveis els nostres clients, és el nostre objectiu.Aquest últim any també ens em posat al dia en serveis d'energia solar i fotovoltaica i ens em especialitzat en instal·lacions termiques en edificis, per donar un millor servei i  millor ventall de solucions als nostres clients.

 

ELECTRICITAT

Il·luminació: interior, exterior, decoració i emergències

Domòtica Automatismes

Manteniment de Finques

Muntatge de Quadros de Comandament

Adaptació de Vivendes, Locals, i Industries a la Nova Normativa

Bolletins Alta, Reducció i Ampliació de Potencia, Canvis de Nom…

Mecanismes per Persianes, Toldos, Portes Interior i Exterior...

Xarxes de Veu i Dades...

Escomeses

Canvi de Cablejat

Centralitzacions de comptadors

Canalitzacions elèctriques

Alarmes

Telecomunicacions

Fotovoltaica

Ventilacions

Bolletins d’alta , canvi de titularitat, Certificats d’instal·lació...


 


bombeta

 

FONTANERIA

Instal·lacions d’aigua Sanitaria (ACS) per tots els sectors

Reparacions

Grifaries – sanitaris – cuines

Substitució de tuberies

Estacions de bombeig

Grups de Pressió

Xarxes de distribució d’aigua

Tractaments d’aigua de us domèstic i industrial

Subministrament i muntatge de tot tipus d’aparells sanitaris i complements necessaris

Reciclatge d’aigües grises

Tractaments d’aigües residuals

Captació d’aigües pluvials

Descalcificadors d’aigua i depuració amb osmosi

Bolletins d’alta


aixeta


 

INSTAL·LACIONS TERMIQUES

CALEFACCIO

Instal·lació de calefacció

Manteniment de calderes gas i gasoil

Calderes de Gas, Gasoil, Elèctriques

Calefaccions per Terra Radiant, amb Radiadors o d’Aire.

Sistemes multifinció (Altherma)

(mitjançant font d’energia convencional o ve energies renovables.)


calefacio


 

GAS

Pujades de gas

Escomeses

Bolletins

Reparacions

Instal·lacions noves i modificacions

manteniment de calderas gas

 

CLIMATITZACIÓ A/A BOMBES DE CALOR

Splits, 1x1 o múltiples

Frankoils

conductes sistema d’unitats de tractaments d’aire

Realitzant un estudi per l’adequació de la maquina mes viable

 


bomba calor


 

PETROLIFERES

Instal·lacions de dipòsits

Instal·lacions en general

Reparacions de Calderes de gasoil

Manteniments de calderas de gasoil

 

 

ENERGIES RENOVABLES

Biomassa

Geotèrmica

ENERGIA SOLAR

PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

Projecte i pressupostos.

Manteniments.

Projectes per industries poliesportius ….

També REFORMES INTEGRALS disposem de personal qualificat amb  

Servei de Paleta, Fuster, Pintor, etc.


fotovoltaiques

 

Finançament a mida o

FINS A 12 MESOS SENSE INTERESOS CONSULTAT A LES NOSTRES OFICINES

Finançament subjecta a l' aprovacio de l' entitat finançera

 

 

 

Tot el que fem

Realitzem tot tipus de  instal·lacions,  manteniments  i   reformes, tant industrial, comercia com per a la llar.

Som instaladors de:

                           - CALEFACCIO:

                                      Gas, Gasoil, Electriques, ...

- Calentadors
- Bombes d’aigua
- Banys
- Cuines
- Aixetes
- Sanitaris
- Terres radiants
- Portes automàtics
- Instal·lació i manteniments de calderes (tant de gas com gasoli)
- Reformes integrals

- Quadros de comandament electrics

- Climatitzacio.

- Sistemas d'alarmes i seguretat.

- Manteniments de comunitats, (bombes, descalsificadors,...)

CONSULTINS  SI NECESSITA FINAÇAMENT